This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura förvärvar anrik fastighet och tillskapar äldreboende i samarbete med Ersta diakoni

maj 21, 2021

Den långsiktiga fastighetsägaren och utvecklaren Altura förvärvade under 2020 en fastighet i Hästhagen, Nacka kommun, av den idéburna omsorgsaktören Ersta diakoni. Med stor hänsyn till platsens historia ska Altura nu förädla området genom att bland annat tillskapa ett modernt äldreboende med 60 lägenheter och gemensamhetsytor i nära dialog med hyresgästen Ersta diakoni samt återvitalisera områdets större villa. Dessutom ska vidare utveckling av området, som innefattar förskola och ett oexploaterat område inom fastigheten, utforskas.

Altura, NREPs gren för samhällsfastigheter, består av ett team som med omfattande erfarenhet från vårdverksamhet fokuserar på att utveckla och långsiktigt förvalta fastigheter på ett sätt som värnar om de boendes hälsa, personalens arbetsmiljö och besökares trivsel. Under sommaren 2020 förvärvade Altura en anrik fastighet i Hästhagen i Nacka kommun, öster om Stockholm, från Ersta diakoni. Fastigheten spänner över 2,6 hektar och omfattar i dag ett område som bland annat inrymmer en större, herrgårdsliknande villa, gröna ytor, en förskola, befintlig hospiceverksamhet och en idag tomställd byggnad som tidigare varit ett vård- och omsorgsboende.

Nu ska Altura vidareutveckla och förädla den tomställda byggnaden till ett högkvalitativt, modernt äldreboende i tätt samarbete med Ersta diakoni som ska bedriva äldreomsorgen. Boendet ska inrymma 60 hemlika lägenheter, gemensamhetsytor med trivsam och grönskande atmosfär samt välplanerade personallokaler. Alturas koncept för utformning av äldreboenden är ett resultat av forskning om välmående i hemmet, fokusgrupper och lång vårderfarenhet som innebär djup insikt i hur fastigheten kan främja välmående och samtidigt kostnadsoptimera driften.

”Det är fantastiskt att ha fått förtroende att bli långsiktig ägare av fastigheten och nu vidare förädla området. Det är en vackert belägen plats som fortsatt kommer fylla en viktig funktion för många människor. Vi vill bevara den lugna atmosfären här och i ett första skede bidra med vår kompetens i utvecklingen av ett framtidssäkrat äldreboende som underlättar för Ersta diakoni att bedriva sin viktiga omsorgsverksamhet på ett tryggt, omhändertagande och kvalitativt vis”, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Utöver att utveckla äldreboendet kommer Altura med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena även renovera den herrgårdsliknande villan och utvärdera områdets långsiktiga potential i stort. Under 2015 erhölls positivt planbesked för området och Altura ska i kommande detaljplanearbete utvärdera möjligheterna att vidareutveckla såväl befintlig bebyggelse som omkringliggande mark och varsamt anpassa detta till områdets natur och småskaliga bostadsområde.

”Ersta diakoni är väldigt glada för att samarbeta med Altura i utformandet av ett helt nytt modernt äldreboende i Hästhagen. De vackra omgivningarna ger goda förutsättningar för att skapa ett trivsamt och smakfullt äldreboende, helt enkelt ett hem att trivas i”, säger Ann-Sofi Wetterstrand, chef för Ersta sociala verksamheter.

Bygglov för äldreboendet har vunnit laga kraft och byggstart ska ske under sommaren 2021 med planerat färdigställande till andra kvartalet 2022. Arcona är utsett till totalentreprenör för utvecklingen av äldreboendet.

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura
E-mail: dorotea.stellmach@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97

 


Ämnen