This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Koncept

Alturas erbjudande

Som fastighetsutvecklare skapar vi äldreboenden skräddarsydda för både slutanvändare och vårdoperatörer. Vårt koncept är ett resultat av forskning om välmående i hemmet, fokusgrupper och lång erfarenhet från vårdoperatörssidan och fastighetsutveckling. Detta för att kunna integrera så många utav användarnas önskemål som möjligt i den färdiga produkten.

Vård- och omsorgsboendet ska karaktäriseras av en hög grad natur och grönska som för tankarna till ett hem och inte en vårdplats. Ett stort fokus i utvecklingen av äldreboendet läggs vid att utforma en byggnad som främjar gemenskap och social interaktion mellan boende och personal på daglig basis, samt de närstående som alltid är välkomna på besök. Det gör vi genom att ha integrerade gemensamhetsutrymmen, öppna knutpunkter dit planlösningen leder de boende samt uppvärmda trädgårdar som kan nyttjas under såväl vinter som sommar.

Vi skapar inspirerande äldreboenden med den senaste tekniken och hållbara material i ett led att skapa en effektiv fastighet ur ett driftperspektiv och som dessutom erbjuder stora möjligheter till flexibilitet. Genom detta kan vi minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten, och få ett behagligt inomhusklimat som passivt justeras för att möta både de boendes och personalens behov.