This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura blir långsiktig ägare av samhällsfastighet som når netto-noll

juni 14, 2021

I Sollentuna, strax norr om Stockholm, har Altura tecknat avtal om att förvärva ett grupp- och äldreboende med tydlig hållbarhetsprofil. Fastigheten blir ett netto-nollenergihus, uppförs med träfasader, återvunnet tegel och ska LEED Gold-certifieras. Altura tillträder fastigheten som Skanska utvecklar vid färdigställande 2022, där Vardaga ska driva äldreomsorgen och Nytida ska driva gruppboendet.

Altura fortsätter att stärka sin närvaro i Storstockholm där man tidigare har samhällsfastigheter under utveckling i kommunerna Huddinge, Ekerö, Norrtälje, Nacka, Täby och Upplands Väsby. Nu har Altura ingått avtal med utvecklaren Skanska om förvärv av ett grupp- och äldreboende i Sollentuna där Ambeas verksamheter blir hyresgäster.

Fastigheten får en hög energiprestanda och kommer att producera lika mycket förnybar energi som nyttjas på årsbasis. Byggnaden LEED Gold-certifieras och utvecklas med höga hållbarhetskrav avseende klimat, materialval, avfalls- och vattenhantering. Den uppförs med klimatsmart stomme, återvunnet tegel och fasader av trä. Solceller installeras på taket och uppvärmning sker via bergvärme.

“Denna fastighet utvecklas med de boendes behov i centrum, modern teknik och inte minst för att nå högt uppsatta målsättningar gällande hållbarhet. Sammantaget är det ett boende som vi är väldigt stolta och glada över att framgent få äga och förvalta med ett långsiktigt perspektiv. Samtidigt innebär förvärvet att vi fördjupar våra samarbeten med både Skanska och Ambea, två aktörer som delar våra värderingar kring hur morgondagens samhällsfastigheter ska utvecklas för att möta både nutida och framtida behov”, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Äldreboendet Villa Tureberg får en hemtrevlig och funktionell miljö som inger lugn och trygghet för de boende. Utformningen av inredning är evidensbaserad och ska med hjälp av färger och inredningsdetaljer underlätta navigering för personer med demens. Maten kommer att tillagas på varje avdelning och totalt utvecklas 60 äldreboendelägenheter i anslutning till gemenskapsytor och en grönskande utomhusmiljö i form av både takterrass och innergård.

Gruppboendet får namnet Bagarbyvägen och kommer att ha sex platser. Den moderna gruppbostaden ska drivas av Nytida och utformas med stort fokus på att skapa en hemmakänsla och trygghet för de boende.

“I Villa Tureberg har en modern utformning och att minska fastighetens klimatpåverkan stått i fokus. Samarbetet med Altura som värdesätter den frågan lika högt som vi gör – gör oss ännu bättre. Vårdboendet blir ett så kallat netto-nollenergihus vilket innebär att det tillför lika mycket ny förnybar energi som fastigheten använder på årsbasis. Den här typen av energieffektiva och energigenererande projekt är ett steg på vägen mot klimatneutralitet”, säger Joakim Åkesson, chef för Kommersiell Projektutveckling i Skanska Sverige.

Fastigheten är belägen i det gamla mässområdet som är under utveckling i Sollentuna, där cirka 700 nya bostäder och kommersiella lokaler planeras. Med närhet till såväl kollektivtrafik som det lokala centrumet nås även Stockholm central på cirka 20 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura
E-mail: dorotea.stellmach@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97


Ämnen