This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Senaste

"Katarina Gospic" Altura VR

Optimerade äldreboenden ska utformas med hjälp av VR

mars 10, 2020

Altura, Spinview och Tobii har inlett ett nytt forskningsprojekt. Med hjärnforskaren Katarina Gospic i spetsen utvecklas nu ett digitalt analysverktyg som med hjälp av VR-teknik ska säkerställa vad i fastigheter som främjar välmående. Verktyget ska sedan användas inför och i samband med nyutveckling av äldreboenden. Forskningsrådet Formas har meddelat att projektet ”HOME – Housing Optimizing Measure for Elderly” beviljas forskningsmedel. Projektet är ett samarbete mellan Altura, Spinview, Tobii Pro och syftar till att utveckla ett analysverktyg som genom VR-teknik (virtual reality) undersöker hur optimerade miljöer för äldre kan skapas. Analysverktyget ska mäta vad i olika miljöer som väcker känslor och främjar…


Kontaktpersoner