This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura och Drevviken tecknar avtal om äldreboende i Heby

juli 10, 2020

Nu har ytterligare ett steg tagits för det kommande äldreboendet i Heby. Den långsiktiga fastighetsägaren Altura och utvecklaren Drevviken har nu tecknat ett genomförandeavtal med kommunen. Totalt ska 80 hemlika lägenheter med smarta lösningar utvecklas. Givet att detaljplanen vinner laga kraft i sommar ska en upphandling av entreprenaden genomföras i höst.

I juni antog kommunfullmäktige i Heby detaljplanen för det nya vård- och omsorgsboendet Kyrkbacken. Nu har Heby kommun även skrivit på ett genomförandeavtal med Altura, som blir långsiktiga ägare av äldreboendet, samt utvecklaren Drevviken. Utöver 80 hemtrevliga och moderna lägenheter ska även kontor för hemtjänst och hemsjukvård utvecklas.

”Det är med glädje vi närmar oss att få sätta spaden i marken för boendet som ska bli ett hem för 80 personer och vi kommer som långsiktig ägare prioritera att det blir trivsamt och smart utformat för såväl de boende som för personal och anhöriga”, säger Dorotea Stellmach, Ansvarig för konceptutveckling på Altura.

Under våren har boendets utformning tagits fram i ett tätt samarbete med Heby kommun. Maten på boendet ska lagas på plats i ett tillagningskök som även ska serva boendets café, som ska fungera som en social mötesplats. Utvecklingen har fokuserats på att skapa trivsamma miljöer och smarta lösningar genom effektivt utformade lokaler, ändamålsenliga flöden genom hela byggnaden samt hemlika materialval och växtlighet. Exempelvis har korridorsytor minimerats i syfte att bidra till en hemtrevlig känsla och god arbetsmiljö, men även för att underlätta för personer med demenssjukdom. Trädgården utformas som en naturlig del av boendet med lummiga platser och bersåer för både vila och aktiviteter så som odling, promenader, växthus och boulebana.

”Det har varit mycket roligt och givande att tillsammans med Heby kommun utforma detta boende. Vi ser fram emot nästa fas i projektet och det fortsatta samarbetet”, säger Patrik Englund, grundare och VD på Drevviken.

I höst ska en upphandling av entreprenad genomföras under förutsättningarna att detaljplanen som nu antagits, vinner laga kraft.


Ämnen