This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Alturas äldreboenden ska helt drivas av förnybar energi

november 6, 2019

Altura är en del av fastighetsinvesteraren NREP som nu är den första fastighetsaktören i Norden att ansluta sig till RE100. Det är en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I och med anslutningen förbinder sig NREP till att i hela sitt fastighetsbestånd, där Alturas äldreboenden är inräknade, övergå till att använda 100 procent förnybar elektricitet. Innan 2025 ska även de inhyrda verksamheternas el drivas av förnybar energi.

RE100 är en internationell koalition av inflytelserika företag världen över som i och med sitt medlemskap förbinder sig att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i sina verksamheter. NREP, som Altura är en del av, blir den första nordiska fastighetsaktören att ansluta sig och det fjärde svenska företaget att bli medlem. Anslutningen innebär att fastighetsaktören inom ett år ska övergå till 100 procent förnybar energi i sin fastighetsförvaltning och projektutveckling.

”Vi på Altura är stolta över att hela NREP har valt att förbinda sig till RE100s ambitiösa mål. Framtidens äldreboenden bör enligt oss drivas av förnybar energi, vilket gör den här satsningen extra glädjande. Vi vill skapa äldreboenden som präglas av innovativa och hållbara lösningar som värnar de boendes trivsel, personalen välmående men också miljön”, säger Dorotea Stellmach, Ansvarig för konceptutveckling, Altura.

Omställningen i samtliga av bolagets fastigheter ska ha skett innan 2025. Det innefattar även den indirekta elektricitetsanvändningen som exempelvis den el som hyresgästerna väljer att konsumera. Åtagandet om 100 procent förnybar energi är direkt länkat till målområde nummer sju i FNs Globala målen. Målområdet, Hållbar energi för alla, syftar bland annat till en väsentlig ökning av andelen förnybar energi i den globala energimixen.

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, Ansvarig för konceptutveckling, Altura
E-mail: dorotea.stellmacht@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97


Ämnen